Foreign kid happier 01

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI BẠN BÈ

Foreign kid happier 01

Sức mạnh của thì giờ vui chơi

Kết bạn là một mắt xích quan trọng trong tiến trình phát triển của bé

Làm quen được nhiều người bạn mới thì quả là vui rồi. Những buổi hẹn chơi chung (playdate) sẽ giúp cho bé yêu phát triển nhiều kỹ năng xã hội quan trọng. Khi được chơi chung với các bạn đồng trang lứa, bé chập chững sẽ học được kỹ năng chia sẻ, hợp tác, làm việc nhóm và thể hiện bản thân. 

Khám phá sức mạnh kỳ diệu của playdate

Tìm hiểu tại sao việc kết bạn lại ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình phát triển của bé chập chững.

Những bài viết liên quan